';

Założenia statutowe Fundacji Animals

  1. Pomaganie schroniskom w Polsce, m.in zwierzętom Bożeny Wahl
  2. Pomoc w adopcji zwierząt i ich sterylizacji
  3. Zakup mobilnego gabinetu zabiegowego
  4. Nagłaśnianie przypadków szczególnego okrucieństwa wobec zwierząt
  5. Przeciwstawianie się powrotowi nieludzkich praktyk hodowlanych (np. przymusowego tuczu gęsi)
  6. Powrót do tradycji Fundacji Animals