Adopcje


„Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt” – cyt. Św. Franciszek z Asyżu