Zarząd Fundacji


Fundacja Animals

Regon: 011568083

KRS: 0000163908

NIP: 526-105-81-13

Reprezentujący Fundację

Prezes Zarządu:  Renata Anna Kozłowska
Wiceprezes: Karolina Sylwia Malińska