Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i bilans za rok 2013.