FUNDACJA ANIMALS – Sprawozdanie finansowe za rok 2012 001