FUNDACJA ANIMALS – Sprawozdanie Bilans za rok 2012