Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i bilans za rok 2012.