Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i bilans za rok 2011.